Ngày 22 -24/07/2022, XYT tổ chức chương trình caravan thực hiện bởi những thủ lĩnh tương lai. Chương trình bao gồm chuỗi hành trình yêu thương trao tặng tại 7 điểm: Tuy Đức (Đắk Nông), Buôn Hồ, Buôn Đôn, Cư M’gar (Đắk Lak), TP. Pleiku (Gia Lai), Đắk Ruồng, Chư Hreng – Kon Tum…

Như một truyền thống tốt đẹp, XYT minh bạch thông tin thu chi tài chính của chương trình Hạt Mầm Nở Hoa.  XYT biết ơn những tấm lòng của anh chị em gia đình XYT đã luôn tin tưởng XYT trong tất cả các hành trình.
– XANH YÊU THƯƠNG –
Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!