Dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường lần 11 được trao tặng cho Trường Tiểu Học N’Thol Hạ – huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng. Trường có gần 900 em học sinh tại địa phương và dự án được trao thuộc khuôn khổ ngân sách tài trợ bởi CIFE – Quỹ Vì Sự Nghiệp Giáo Dục Trẻ Em.

Cập nhật hỗ trợ phí duy trì tháng 4/2021 như sau:

  • Tháng 2+ 3/2021: Chưa phát sinh
  • Tháng 4/2021: 381.000 VNĐ
  • Phí chuyển khoản: 6.600 VNĐ

Tổng cộng: 387.600 VNĐ (Đã thanh toán)

 

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!