Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước sạch & Nhà vệ sinh học đường thứ hai do Chi hội Xanh Yêu Thương trao tặng cho trường Tiểu học Giá, Ninh Thuận. Dự án được duy trì từ tháng 9/2017 đến hết tháng 9/2020. 

Từ tháng 1/2020 đến hết tháng 4/2020: Việt Nam giãn cách toàn xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vì thế quá trình duy trì dự án ngừng lại do học sinh được nghỉ học. Đến tháng 5,/2020 học sinh đi học trở lại và học kỳ kéo dài đến tháng 7/2020, vì thế Chi hội Xanh Yêu Thương đã hỗ trợ phí duy trì dự án trong 3 tháng này như sau:

  • THÁNG 5/2020: phí duy trì dự án 655.000đ
  • THÁNG 6.2020: phí duy trì dự án 705.000đ
  • THÁNG 7/2020: phí duy trì dự án 655.000đ
  • TỔNG CỘNG: 2.015.0000Đ (CHI HỘI XYT ĐÃ THANH TOÁN)

Tháng 8 và 9 học sinh vào học năm học mới, Chi hội XYT kết thúc duy trì đúng thời hạn. Cập nhật chi phí sử dụng cho duy trì Tân Giang Yêu Thương tổng cộng như sau:

CẬP NHẬT HÌNH ẢNH DỰ ÁN (THÁNG 9/2020)

-XANH YÊU THƯƠNG-

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!