Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước sạch & Nhà vệ sinh học đường thứ hai do Chi hội Xanh Yêu Thương trao tặng cho trường Tiểu học Giá, Ninh Thuận.

Tổng kết bảng phí Chi Hội Xanh Yêu Thương duy trì dự án tại Trường Tiểu Học Giá – Ninh Thuận như sau:

  • THÁNG 7+8/2019: Hỗ trợ phí nhân sự dọn dẹp dự án 400.000đ
  • THÁNG 8/2019: Chi hội Xanh Yêu Thương (XYT) về thăm và tu sửa dự án trước khi học sinh nhập học. Xem thông tin tại: https://xanhyeuthuong.vn/duy-tri-du-an-tan-giang-thang-8-don-chao-nam-hoc-moi/
  • THÁNG 9/2019: phí duy trì dự án 820.000đ
  • THÁNG 10/2019: phí duy trì dự án 720.000đ
  • THÁNG 11/2019: phí duy trì dự án 755.000đ
  • THÁNG 12/2019: phí duy trì dự án 720.000Đ
  • TỔNG CỘNG THANH TOÁN ĐỢT 2/2019: 3.815.000 VNĐ

Thanh toán phí duy trì dự án Tân Giang Yêu Thương tháng 7-8-9-10/2019

Thanh toán phí duy trì dự án Tân Giang Yêu Thương tháng 11-12/2019

 

CẬP NHẬT HÌNH ẢNH DỰ ÁN THÁNG 12/2019

-XANH YÊU THƯƠNG-

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!