Dự án Bạc Liêu Yêu Thương được trao vào tháng 05/2018, là dự án Nước sạch & Nhà vệ sinh học đường thứ ba do Chi hội Xanh Yêu Thương trao tặng cho thầy trò trường Tiểu học Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Dự án được duy trì từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2021 

Từ tháng 1/2020 đến hết tháng 4/2020: Việt Nam giãn cách toàn xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vì thế quá trình duy trì dự án ngừng lại do học sinh được nghỉ học. Đến tháng 5,/2020 học sinh đi học trở lại và học kỳ kéo dài đến tháng 7/2020, vì thế Chi hội Xanh Yêu Thương đã hỗ trợ phí duy trì dự án trong 3 tháng này như sau:

  • THÁNG 5/2020: phí duy trì dự án 750.000đ
  • THÁNG 6.2020: phí duy trì dự án 1.970.000đ (phát sinh tăng do thay màng Ro của máy lọc nước)
  • THÁNG 7/2020: phí duy trì dự án 435.000đ
  • TỔNG CỘNG: 3.155.000Đ (CHI HỘI XANH YÊU THƯƠNG ĐÃ THANH TOÁN)

Tháng 8, học sinh nghỉ hè và năm học mới bắt đầu vào tháng 9/2020. Chi hội XYT không nhận được báo cáo từ nhà trường,sau khi nhắc nhở nhưng vẫn không nhận được, vì thế, Chi hội XYT quyết định không chi trả phí duy trì những tháng này. 

-XANH YÊU THƯƠNG-

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!