Dự án Bạc Liêu Yêu Thương được trao vào tháng 05/2018, là dự án Nước sạch & Nhà vệ sinh học đường thứ ba do Chi hội Xanh Yêu Thương trao tặng cho thầy trò trường Tiểu học Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Dự án được duy trì từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2021

  • Tổng phí duy trì tháng 2/2021: 690.000 VNĐ
  • Tổng phí duy trì tháng 3/02021: Không phát sinh
  • Tổng phí duy trì tháng 4/2021: Cắt chi trả do thiếu hình và hóa đơn mua hàng
  • Phí chuyển khoản 1 lần: 6.600 VNĐ

Tổng cộng: 696.600 VNĐ ( Sáu trăm chín mươi sáu ngìn sáu trăm đồng) – Đã thanh toán

Dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường tại Trường Tiểu Học Thạnh Trị – TX Giá Rai – tỉnh Bạc Liêu kết thúc duy trì vào tháng 4/2021. Tháng 5/2021, học sinh nghỉ học do tình hình diễn biến Covid-19 trở nên phức tạp, Chi hội Xanh Yêu Thương đóng quỹ duy trì và tổng kết quỹ duy trì với tổng chi tiết như sau:

Kế hoạch tái phủ xanh dự án được thực hiện dự kiến từ năm 2021 đến 2022 tùy diễn biến dịch bệnh Covid tại Việt Nam. Dự án hoàn toàn bàn giao nhà trường tự quản sau khi tái phủ xanh hoàn chỉnh.

Xanh Yêu Thương

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!