Dự án Bạc Liêu Yêu Thương được trao vào tháng 05/2018, là dự án Nước sạch & Nhà vệ sinh học đường thứ ba do Chi hội Xanh Yêu Thương trao tặng cho thầy trò trường Tiểu học Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Dự án được duy trì từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2021 

  • THÁNG 7 & 8/2019: học sinh nghỉ hè. Phí duy trì phát sinh 100.000đ
  • THÁNG 9/2019: quá trình duy trì dự án được tiếp tục. Không phát sinh phí duy trì
  • THÁNG 10/2019: phí duy trì 300.000đ
  • THÁNG 11/2019: phí duy trì 600.000đ
  • THÁNG 12/2019: phí duy trì 150.000đ
  • TỔNG CỘNG: 1.150.000Đ (CHI HỘI XYT ĐÃ THANH TOÁN)

THÁNG 10/2019, CHI HỘI XANH YÊU THƯƠNG VỀ THĂM DỰ ÁN BẠC LIÊU YÊU THƯƠNG

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!