Dự án Krông Pắc Yêu Thương được trao vào tháng 11/2018, là dự án Nước sạch & Nhà vệ sinh học đường thứ tư do Chi hội Xanh Yêu Thương trao tặng cho thầy trò trường Tiểu học Cù Chính Lan, huyện Krông Pắc, tỉnh Đak Lak. Dự án được duy trì từ tháng 11/2018 đến hết tháng 11/2021. Từ tháng 1/2020 đến hết tháng 4/2020: Việt Nam giãn cách toàn xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vì thế quá trình duy trì dự án ngừng lại do học sinh được nghỉ học. Đến tháng 5,/2020 học sinh đi học trở lại và học kỳ kéo dài đến tháng 7/2020, vì thế Chi hội Xanh Yêu Thương đã hỗ trợ phí duy trì dự án trong 3 tháng này như sau:

 • THÁNG 1/2020: phí duy trì dự án 577.000đ (CHI HỘI XYT ĐÃ THANH TOÁN)

 

 • THÁNG 5/2020: phí duy trì dự án 635.000đ
 • THÁNG 6.2020: phí duy trì dự án 675.000đ
 • THÁNG 7/2020: phí duy trì dự án 755.000đ
 • TỔNG CỘNG: 2.065.000đ  (CHI HỘI XYT ĐÃ THANH TOÁN)

 • THÁNG 8/2020: học sinh nghỉ hè nên không phát sinh phí duy trì dự án
 • THÁNG 9/2020: phí duy trì dự án 755.000đ
 • THÁNG 10/2020: phí duy trì dự án 710.000đ
 • THÁNG 11/2020: phí duy trì dự án 750.000đ
 • THÁNG 12/2020: phí duy trì dự án 760.000đ
 • THÁNG 1/2021: phí duy trì dự án 785.000đ
 • (CHI HỘI XYT ĐÃ THANH TOÁN)

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!