Dự án Trảng Bàng Yêu Thương là dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường lần 7 được trao tặng cho học sinh Trường Tiểu Học Bùng Binh – huyện Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh. Dự án được duy trì từ tháng 2/2020 đến tháng 2/2023.

Từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021, Chi hội XYT hỗ trợ chi phí duy trì dự án như sau:

  • Tháng 2/2021: Không báo cáo
  • Tháng 3/2021: Không đủ dữ liệu báo cáo vì thiếu hình ảnh
  • Tháng 4/2021: 743.635 VNĐ

Tổng cộng: 743.635 VNĐ (Đã thanh toán)

 

XYT

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!