Cập Nhật Duy Trì Dự Án NSVNVSHD Lần 9 & 10: Bình Định Yêu Thương (Tháng 2/2021 – 4/2021)

Dự án Nước Sạch và Nhà Vệ Sinh Học Đường lần 9 và 10 là 2 dự án được trao tặng cho Trường Tiểu Học Số 2 Phước Hòa và Trường THCS Nhơn Phong, cả hai trường đều ở tỉnh Bình Định. Tháng 8/2020 dự án được trao tặng trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, vì thế chương trình trao tặng được diễn ra đơn giản. Hai dự án được duy trì từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2023.

Cập nhật chi phí duy trì dự án từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021 như sau:

TẠI DỰ ÁN AN NHƠN YÊU THƯƠNG – TRƯỜNG THCS NHƠN PHONG – THỊ XÃ AN NHƠN – TỈNH BÌNH ĐỊNH

  • Tháng 2 + 3/2021: không phát sinh
  • Tháng 4/2021: 597.000 VNĐ
  • Phí chuyển khoản 1 lần: 6.600 VNĐ

Tổng cộng: 603.600 VNĐ (đã thanh toán)

Hình ảnh cập nhật từ dự án:

TẠI DỰ ÁN PHƯỚC HÒA YÊU THƯƠNG – TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHƯỚC HÒA – HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH

  • Tháng 2/2021: 400.000 VNĐ
  • Tháng 3/2021: 727.000 VNĐ
  • Tháng 4/2021: 400.000 VNĐ
  • Phí chuyển khoản 1 lần: 6.600 VNĐ

Tổng cộng: 1.533.600 (đã thanh toán)

 

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!