Dự án Nước Sạch và Nhà Vệ Sinh Học Đường lần 9 và 10 là 2 dự án được trao tặng cho Trường Tiểu Học Số 2 Phước Hòa và Trường THCS Nhơn Phong, cả hai trường đều ở tỉnh Bình Định. Tháng 8/2020 dự án được trao tặng trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, vì thế chương trình trao tặng được diễn ra đơn giản. Hai dự án được duy trì từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2023. 

Cập nhật chi phí duy trì dự án từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020 như sau:

TẠI DỰ ÁN AN NHƠN YÊU THƯƠNG – TRƯỜNG THCS NHƠN PHONG – THỊ XÃ AN NHƠN – TỈNH BÌNH ĐỊNH

 • Tháng 9/2020: không phát sinh
 • Tháng 10/2020: phát sinh phí duy trì 270.000đ
 • Tháng 11/2020: không phát sinh
 • Tháng 12/2020: không phát sinh
 • Tháng 1/2021: không phát sinh
 • TỔNG CỘNG: 270.000Đ (CHI HỘI XANH YÊU THƯƠNG ĐÃ THANH TOÁN)

THÁNG 2/2021, CHI HỘI XANH YÊU THƯƠNG VỀ THĂM DỰ ÁN

TẠI DỰ ÁN TUY PHƯỚC YÊU THƯƠNG – TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHƯỚC HÒA – HUYỆN TUY PHƯỚC – TỈNH BÌNH ĐỊNH

 • Tháng 9/2020: Phát sinh phí duy trì 780.000Đ
 • Tháng 10/2020: phát sinh phí duy trì 400.000Đ
 • Tháng 11/2020: phát sinh phí duy trì 400.000Đ
 • Tháng 12/2020: phát sinh phí duy trì 550.000Đ
 • Tháng 1/2021: phát sinh phí duy trì 400.000Đ
 • TỔNG CỘNG: 2.530.000Đ (CHI HỘI XANH YÊU THƯƠNG ĐÃ THANH TOÁN)

THÁNG 2/2021, CHI HỘI XANH YÊU THƯƠNG VỀ THĂM DỰ ÁN

-XANH YÊU THƯƠNG-

 

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!