Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 09/2023

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nhà Vệ Sinh Học Đường, Nhà Nội [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 04/2023

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 03/2023

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 02/2023

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 01/2023

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 12/2022

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 11/2022

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 10/2022

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 09/2022

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo thu chi chương trình Xuân Về Bản Làng Em và Xuân Về Miền Xuôi – Tháng 1-2/2023

Phi lợi nhuận và minh bạch tài chính trong tất cả hoạt động nhận chia [...]

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!