Cập Nhật Duy Trì Dự Án NSVNVSHD Lần 2: Tân Giang Yêu Thương (Tháng 1/2020 – 9/2020) – Kết Thúc Duy Trì

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

Cập Nhật Duy Trì Dự Án NSVNVSHD Lần 2: Tân Giang Yêu Thương (Tháng 9/2019 – tháng 12/2019)

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

Duy Trì Dự Án: Tân Giang Tháng 8 Đón Chào Năm Học Mới

XYT – Sáng nay 22 tháng 8 năm 2019, Ban Xây Dựng và Duy Trì [...]

Nhật Ký Duy Trì: Tân Giang Tháng 8/2019 – Chuẩn Bị Cho Năm Học Mới

  19/8/2019 – Học sinh Trường Tiểu Học Giá – Ninh Thuận bắt đầu tựu [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 05,06/2019

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 04/2019

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 03/2019

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 02/2019

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 01/2019

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 12/2018

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!