Báo cáo chuyển đổi ngân sách từ Xe cứu thương XYT sang xe bán tải XYT

Trong thời gian diễn biến dịch Covid-19 căng thẳng tại TP.HCM vừa qua, Xanh Yêu [...]

Báo cáo tài chính (Thu-Chi) chương trình Túi Quà Yêu Thương (Dịch Covid-19 năm 2021)

XYT-  từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp ở [...]

Báo cáo tài chính (Thu – Chi) chương trình Túi Thuốc Yêu Thương (Dịch Covid-19 năm 2021)

XYT-  từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp ở [...]

Báo cáo tài chính (Thu – Chi) chương trình Xe Cứu Thương XYT/Chuyến xe về nhà (Dịch Covid-19 năm 2021)

XYT-  từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp ở [...]

Báo cáo tài chính (Thu – Chi) chương trình Chia Sẻ Cùng Bệnh Viện TW Huế (Dịch Covid-19 năm 2021)

XYT-  từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp ở [...]

Báo cáo tài chính (Thu – Chi) chương trình Mái ấm yêu thương (Dịch Covid-19 năm 2021)

XYT-  từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp ở [...]

Báo Cáo Tài Chính (Thu – Chi) Chương trình Nào Chúng Ta Đi (Tháng 7/2021)

XYT-  từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp ở [...]

Cập nhật tài chính chương trình Túi Thuốc Yêu Thương

XYT – Ngày 20/08/2021, Chi hội Xanh Yêu Thương phát động chương trình Túi Thuốc [...]

Cập Nhật Tài Chính Đã Nhận Từ Gia Đình Xanh Yêu Thương Chương Trình Nào Chúng Ta Đi

XYT – Ngày 07 tháng 07 năm 2021, Chi hội Xanh Yêu Thương thực hiện [...]

Danh sách chia sẻ cho chương trình Đà Lạt Yêu Thương (Dự án Nước Sạch và Nhà Vệ Sinh Học Đường Lần 11)

Chi hội Xanh Yêu Thương chân thành cảm ơn những tình cảm và niềm tin [...]

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!