Trải Nghiệm Yêu Thương “Về với Sơn La”

Ngày 26, 27, 28, 29/10/2023 vừa qua, đoàn Trải nghiệm Yêu Thương (TNYT) của gia [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 12/2022

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN PỜ TÓ YÊU THƯƠNG THÁNG 11/2018

Dự án Pờ Tó Yêu Thương được trao vào tháng 04/2017, là dự án Nước [...]

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!