Ngày 25 tháng 02 năm 2022, XYT tiến hành khảo sát dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường tại Quảng Nam, chuẩn bị cho kế hoạch khởi công, xây dựng tại đây.

Một chuyến khảo sát tiền trạm để tìm trường phù hợp trao tặng dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường tại Quảng Nam Yêu Thương từ mờ sáng đến chập tối của anh em XYT.

Tổng cộng số lượng trường đã khảo sát: 8 điểm trường tại huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam. Thành viên tham gia: anh hai Phú Tuấn (Trưởng dự án), anh Trần Quốc Toàn (thành viên ban nòng cốt), đại diện team XYT tại Quảng Nam.

Kết quả chọn sau khảo sát: chưa có trường phù hợp tiêu chí

——-

Ngày 02/04/2022: Xanh Yêu Thương tiếp tục khảo sát tiền trạm dự án Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học Đường tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước với các trường sau:
– Trường Tiểu Học Bù Gia Mập
– Trường Tiểu Học Đak Á
– Trường Tiểu Học Phú Nghĩa
– Trường Tiểu Học Trương Định

🍀Dự án được tài trợ bởi Công Ty New Appare Far Eastern Việt Nam
🍀 Thành viên tham gia khảo sát:
– Đại diện Ban xây dựng XYT: Phạm Khắc Bạch
– Đại diện Chi hội XYT: Lữ Bội Như
– Đại diện đơn vị tài trợ (FENV) : Mr. Kenneth Chou – Giám đốc đơn vị quản lý, anh Phan Công Vĩnh Phú – Giám sát Phòng TTTNXH, đại diện phòng truyền thông công ty.

Kết quả khảo sát: thống nhất cùng đơn vị tài trợ trao tặng dự án cho Trường Tiểu Học Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

——

♥️ Ngày 09/04/2022, XYT tiếp tục khảo sát dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường tiếp theo tại tỉnh Kon Tum, cụ thể tại Truờng PTDT BÁN TRÚ -THCS ĐẮK PNE, Xã ĐẮK PNE – Huyện Kon Rẫy -Kon Tum.
🍀 Thành viên tham gia khảo sát:
– Đại diện Chi hội XYT: anh Phạm Phú Tuấn (Trưởng dự án)
– Và nhóm bạn cùng những tấm lòng từ TP.HCM và Kontum

XYT

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!