THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nhà nội trú yêu thương
2. Quy mô: 100 m2 
3. Ngân sách xây dựng: 200.000.000 VNĐ- 400.000.000 VNĐ
4. Thời gian xây dựng: 2-4 tháng (tùy vào khu vực xây dựng)
5. Duy trì dự án: 1 năm sau trao tặng
6. Ngân sách duy trì dự án: 12.000.000 VNĐ/năm
Chi tiết dự án:

  • Phòng ngủ học sinh nữ và nam: 16 học sinh/phòng, Nệm, gối, mền cho mỗi học sinh.
  • Kệ để sách và cặp sách, 
  • Bồn rửa tay inox, Nhà tắm và Nhà vệ sinh học sinh nam, Nhà tắm và nhà vệ sinh học sinh nữ 
  • Bồn chứa nước, Giàn phơi quần áo

 

.....