Dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường lần thứ 23 được trao tặng tại Nam Đàn Nghệ An

XYT- Vào ngày 27 tháng 11 năm 2022, Xanh Yêu Thương tiếp tục trao tặng [...]

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!