Cập Nhật Duy Trì Dự Án NSVNVSHD Lần 7: Trảng Bàng Yêu Thương (Tháng 2/2020 – 12/2020)

Dự án Trảng Bàng Yêu Thương là dự án Nước sạch và nhà vệ sinh [...]

Cập Nhật Duy Trì Dự Án NSVNVSHD Lần 6: Gò Công Yêu Thương (Tháng 1/2020 – 1/2021)

Dự án Gò Công Yêu Thương là dự án Nước sạch và nhà vệ sinh [...]

Cập Nhật Duy Trì Dự Án NSVNVSHD Lần 5: Lagi Yêu Thương (Tháng 10/2019 – 12/2019)

Dự án Lagi Yêu Thương được trao vào tháng 6/2019, là dự án Nước sạch [...]

Cập Nhật Duy Trì Dự Án NSVNVSHD Lần 4: Krông Pắc Yêu Thương (Tháng 1/2020 – 1/2021)

Dự án Krông Pắc Yêu Thương được trao vào tháng 11/2018, là dự án Nước [...]

Cập Nhật Duy Trì Dự Án NSVNVSHD Lần 4: Krông Pắc Yêu Thương (Tháng 7/2019 – 12/2019)

Dự án Krông Pắc Yêu Thương được trao vào tháng 11/2018, là dự án Nước [...]

Cập Nhật Duy Trì Dự Án NSVNVSHD Lần 3: Bạc Liêu Yêu Thương (Tháng 1/2020 – 12/2020)

Dự án Bạc Liêu Yêu Thương được trao vào tháng 05/2018, là dự án Nước [...]

Báo cáo tài chính Đà Lạt Yêu Thương (Tháng 1/2021)

Dự án Nước sạch và Nhà vệ sinh học đường lần 11 được tài trợ [...]

Duy Trì Dự Án: Tân Giang Tháng 8 Đón Chào Năm Học Mới

XYT – Sáng nay 22 tháng 8 năm 2019, Ban Xây Dựng và Duy Trì [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN KRÔNG PẮC YÊU THƯƠNG THÁNG 05,06/2019

Dự án Krông Pắc Yêu Thương được trao vào tháng 11/2018, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN KRÔNG PẮC YÊU THƯƠNG THÁNG 12/2018-04/2019

Dự án Krông Pắc Yêu Thương được trao vào tháng 11/2018, là dự án Nước [...]

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!