Dự án Krông Pắc Yêu Thương được trao vào tháng 11/2018, là dự án Nước sạch & Nhà vệ sinh học đường thứ tư do Chi hội Xanh Yêu Thương trao tặng cho thầy trò trường Tiểu học Cù Chính Lan, huyện Krông Pắc, tỉnh Đak Lak.

Trong chuyến về thăm trường lần 1 vào ngày 06/04/2019, Chi hội Xanh Yêu Thương và đại diện nhà trường đã bàn bạc về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng khu vệ sinh trong thời gian tới. Ngoài ra, Chi hội Xanh Yêu Thương cũng cung cấp ý tưởng để giáo viên Trường Cù Chính Lan tổ chức truyền thông cho học sinh về rửa tay và giữ vệ sinh chung.

 

Trong chuyến về thăm, anh Nguyễn Quý Hà – trưởng ban xây dựng và duy trì dự án của Chi hội Xanh Yêu Thương đã trao tận tay số tiền 1.200.000đ chi phí nhân sự dọn dẹp tháng 12/2018 & 01,02/2019.

Sau đó, Chi hội Xanh Yêu Thương đã chuyển khoản lần 1 cho nhà trường số tiền 2.445.000đ cho các khoản chi phí tháng 12/2018, tháng 01, 02, 03/ 2019 và dự trù chi phí tháng 04/2019, như sau:

  1. Thực chi trong tháng 12/2018:
 

Stt

 

Nội dung

Số lượng 

Số tiền

 

Ghi chú

01Nước vệ sinh nhà nhà cầu bồn135.000
03Tiền lương 1 bảo vệ1400.000Đã chi
04Bao tay cao su120.000
06Cây lau nhà270.000
07Nước lau sàn135.0000
  Cần thanh toán160.000

 

  1. Thực chi trong tháng 1/2019 :
 

Stt

 

Nội dung

Số lượng 

Số tiền

 

Ghi chú

01Nước vệ sinh nhà nhà cầu bồn135.000
03Tiền lương 1 bảo vệ1400.000Đã chi
04Bao tay cao su120.000
05Mua cây cọ nhà câu inox250.000
06Cây lau nhà vệ sinh270.000
07Nước lau sàn135.0000
084 sọt rác bỏ phòng vệ480.000
  Cần thanh toán290.000

 

  1. Thực chi trong tháng 2/2019 :
 

Stt

 

Nội dung

Số lượng 

Số tiền

 

Ghi chú

01Nước vệ sinh nhà nhà cầu bồn135.000
02Nước lau sàn270.000
03Tiền lương1400.000Đã chi
04Mua dép bỏ nhà vệ  sinh6120.000
052 bông tắm chùi gương nhà vs230.000
06Mua ly uống nước để nhà vs, kệ ly680.000
  Cần thanh toán335.000
  1. Thực chi trong tháng 3/2019 :
 

Stt

 

Nội dung

Số lượng 

Số tiền

 

Ghi chú

01Nước tẩy nhà vệ sinh135.000
02Nước lau sàn270.000
03Tiền lương1400.000
04Giầy vệ sinh5175.000
06Mua 2 cây lau nhà vs2100.000
  Tổng cộng 780.000

 

  1. Dự trù kinh phí tháng 4 năm 2019:
 

Stt

 

Nội dung

 Số lượng  Số tiềnGhi chú
1Nước tẩy nhà vệ sinh135.000
2Nước lau sàn270.000
3Tiền lương1400,.000
4Giầy vệ sinh5175.000
5Thay lõi lọc nước sạch3200.000
6Tổng cộng880.000

Vậy tổng chi phí duy trì, bảo quản dự án nước sạch & nhà vệ sinh học đường tại trường Tiểu học Cù Chính Lan là 3.645.000đ (được chi trực tiếp  tiền mặt 1.200.000đ vào ngày về thăm trường 06/04/2019 và chuyển khoản 2.445.000đ như bên dưới)

 

Với sự hỗ trợ ban đầu này, Chi hội Xanh Yêu Thương đặt nền móng vững chắc với nhà trường về cam kết đồng hành, hỗ trợ cũng như duy trì dự án nước sạch & nhà vệ sinh học đường cho thầy trò trường Cù Chính Lan.

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!