TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN KRÔNG PẮC YÊU THƯƠNG THÁNG 12/2018-04/2019

Dự án Krông Pắc Yêu Thương được trao vào tháng 11/2018, là dự án Nước sạch & Nhà vệ sinh học đường thứ tư do Chi hội Xanh Yêu Thương trao tặng cho thầy trò trường Tiểu học Cù Chính Lan, huyện Krông Pắc, tỉnh Đak Lak.

Trong chuyến về thăm trường lần 1 vào ngày 06/04/2019, Chi hội Xanh Yêu Thương và đại diện nhà trường đã bàn bạc về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng khu vệ sinh trong thời gian tới. Ngoài ra, Chi hội Xanh Yêu Thương cũng cung cấp ý tưởng để giáo viên Trường Cù Chính Lan tổ chức truyền thông cho học sinh về rửa tay và giữ vệ sinh chung.

 

Trong chuyến về thăm, anh Nguyễn Quý Hà – trưởng ban xây dựng và duy trì dự án của Chi hội Xanh Yêu Thương đã trao tận tay số tiền 1.200.000đ chi phí nhân sự dọn dẹp tháng 12/2018 & 01,02/2019.

Sau đó, Chi hội Xanh Yêu Thương đã chuyển khoản lần 1 cho nhà trường số tiền 2.445.000đ cho các khoản chi phí tháng 12/2018, tháng 01, 02, 03/ 2019 và dự trù chi phí tháng 04/2019, như sau:

  1. Thực chi trong tháng 12/2018:
 

Stt

 

Nội dung

Số lượng  

Số tiền

 

Ghi chú

01 Nước vệ sinh nhà nhà cầu bồn 1 35.000
03 Tiền lương 1 bảo vệ 1 400.000 Đã chi
04 Bao tay cao su 1 20.000
06 Cây lau nhà 2 70.000
07 Nước lau sàn 1 35.0000
  Cần thanh toán 160.000

 

  1. Thực chi trong tháng 1/2019 :
 

Stt

 

Nội dung

Số lượng  

Số tiền

 

Ghi chú

01 Nước vệ sinh nhà nhà cầu bồn 1 35.000
03 Tiền lương 1 bảo vệ 1 400.000 Đã chi
04 Bao tay cao su 1 20.000
05 Mua cây cọ nhà câu inox 2 50.000
06 Cây lau nhà vệ sinh 2 70.000
07 Nước lau sàn 1 35.0000
08 4 sọt rác bỏ phòng vệ 4 80.000
  Cần thanh toán 290.000

 

  1. Thực chi trong tháng 2/2019 :
 

Stt

 

Nội dung

Số lượng  

Số tiền

 

Ghi chú

01 Nước vệ sinh nhà nhà cầu bồn 1 35.000
02 Nước lau sàn 2 70.000
03 Tiền lương 1 400.000 Đã chi
04 Mua dép bỏ nhà vệ  sinh 6 120.000
05 2 bông tắm chùi gương nhà vs 2 30.000
06 Mua ly uống nước để nhà vs, kệ ly 6 80.000
  Cần thanh toán 335.000
  1. Thực chi trong tháng 3/2019 :
 

Stt

 

Nội dung

Số lượng  

Số tiền

 

Ghi chú

01 Nước tẩy nhà vệ sinh 1 35.000
02 Nước lau sàn 2 70.000
03 Tiền lương 1 400.000
04 Giầy vệ sinh 5 175.000
06 Mua 2 cây lau nhà vs 2 100.000
  Tổng cộng 780.000

 

  1. Dự trù kinh phí tháng 4 năm 2019:
 

Stt

 

Nội dung

 Số lượng   Số tiền Ghi chú
1 Nước tẩy nhà vệ sinh 1 35.000
2 Nước lau sàn 2 70.000
3 Tiền lương 1 400,.000
4 Giầy vệ sinh 5 175.000
5 Thay lõi lọc nước sạch 3 200.000
6 Tổng cộng 880.000

Vậy tổng chi phí duy trì, bảo quản dự án nước sạch & nhà vệ sinh học đường tại trường Tiểu học Cù Chính Lan là 3.645.000đ (được chi trực tiếp  tiền mặt 1.200.000đ vào ngày về thăm trường 06/04/2019 và chuyển khoản 2.445.000đ như bên dưới)

 

Với sự hỗ trợ ban đầu này, Chi hội Xanh Yêu Thương đặt nền móng vững chắc với nhà trường về cam kết đồng hành, hỗ trợ cũng như duy trì dự án nước sạch & nhà vệ sinh học đường cho thầy trò trường Cù Chính Lan.

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!