XYT – Dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường lần 6 Gò Công Yêu Thương được XYT trao tặng Trường Tiểu Học Phan Thế Dõng – huyện Gò Công Tây – tỉnh Tiền Giang (Tháng 12/2019), và dự án NSVNVSHĐ lần 8 Thăng Bình Yêu Thương được XYT trao tặng Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi – huyện Thăng Bình – tỉnh Quảng Nam (Tháng 7/2020), 2 dự án nằm trong khuôn khổ tài chính được tài trợ bởi Công Ty TNHH BHNT Daiichi Việt Nam & Quỹ Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp.

Dự án còn lại Thanh Hóa Yêu Thương ngừng thực hiện do tình hình diễn biến Covid-19 trở nên phức tạp, hợp đồng thỏa thuận giữa Chi Hội Xanh Yêu Thương và Công Ty TNHH BHNT Daiichi Việt Nam, Quỹ Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp kết thúc vào tháng 9/2020 và đang trong quá trình thanh lý thỏa thuận (cập nhật đến tháng 6/2021)

Xanh Yêu Thương

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!