Dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường lần 7 – Trảng Bàng Yêu Thương được thực hiện bằng ngân sách tài trợ bởi CIFE – Quỹ Vì Sự Nghiệp Giáo Dục Trẻ Em, trao tặng Trường Tiểu Học Bùng Binh – xã Hưng Thuận – huyện Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh vào tháng 2/2020.

Chi hội XYT sử dụng Quỹ vận hành để duy trì dự án hàng tháng sau khi trao tặng. Dự án Trảng Bàng Yêu Thương được khánh thành và bàn giao vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ thị 16 của Quốc Gia nên Chi hội XYT rút gọn việc trao tặng bằng bình thức khánh thành và bàn giao bằng văn bản, không thực hiện Lễ Trao Tặng.

Xanh Yêu Thương

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!