NGUYỄN THUỴ TRƯỜNG AN
CHI HỘI TRƯỞNG

PHẠM PHÚ TUẤN
CỐ VẤN

  • Trưởng Dự Án: Phạm Phú Tuấn
  • BOD: 04/03/1972
  • Chức vụ: Giám Đốc
  • Công Ty: CP BĐS Phú An Thịnh
  • Email: phutuan2222@gmail.com

HỒ THỊ MINH PHƯƠNG
TRƯỞNG DỰ ÁN

  • Điều hành Dự Án: Hồ Thị Minh Phương
  • BOD: 3-1-1967
  • Nghề nghiệp: kế toán trưởng
  • Công ty: Công Ty TNHH Dược Phẩm Trang Thiết Bị Y Tế T.D