Thành viên Xanh Yêu Thương

Gặp gỡ những con người góp phần vun đắp cho Xanh Yêu Thương trong hơn 7 năm qua.

Chi hội trưởng

NGUYỄN THUỴ TRƯỜNG AN
 • BOD: 07/11/1983
 • Chức vụ: Phó Giám Đốc
 • Công ty: BĐS Phú An Thịnh
 • Email: thuytruongan703@gmail.com
 • Năm tham gia XYT: 2016
 • BOD: 04/03/1972
 • Chức vụ: Giám Đốc
 • Công Ty: TNHH Kinh doanh BĐS Phú An Thịnh
 • Email: phutuan2222@gmail.com

Cố vấn

PHẠM PHÚ TUẤN
 • BOD: 04/03/1972
 • Chức vụ: Giám Đốc
 • Công Ty: BĐS Phú An Thịnh
 • Năm tham gia XYT: 2016
 • Email: phutuan2222@gmail.com
 • BOD: 03/01/1967
 • Chức vụ: Kế toán trưởng
 • Công ty: TNHH Dược Phẩm Trang Thiết Bị Y Tế T.D
 • Năm tham gia XYT: 2018

Trưởng dự án NK1

HỒ THỊ MINH PHƯƠNG
 • BOD: 03/01/1967
 • Chức vụ: Kế toán trưởng
 • Công ty: Dược Phẩm Trang Thiết Bị Y Tế T.D
 • Năm tham gia XYT: 2018

Ban nòng cốt XYT

NGUYỄN DUY HƯNG
BAN NÒNG CỐT

 • BOD: 01/01/1988
 • Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 • Công ty: BĐS Thịnh Hưng
 • Năm tham gia XYT: 2019

LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG
BAN NÒNG CỐT

 • BOD: 17/10/1977
 • Chức vụ: Trưởng Bộ phận SCM và Kiểm soát XK
 • Công Ty: TNHH Siemens
 • Năm tham gia XYT: 1/2023

NGUYỄN THU HƯƠNG
BAN NÒNG CỐT

 • BOD: 11/05/1985
 • Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 • Công Ty: Truyền Thông – Du Lịch Nam Á Châu
 • Năm tham gia XYT: 2020

LÊ THỊ MAI
BAN NÒNG CỐT

 • BOD: 20/03/1980
 • Chức vụ: Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng
 • Công Ty: Cổ phần Long Hậu
 • Năm tham gia XYT: 2018

HỒ NGỌC THỦY
BAN NÒNG CỐT

 • BOD: 07/04/1984
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trường Đại học Sài Gòn
 • Năm tham gia XYT: 2018

NGÔ THỊ THU HÀ
BAN NÒNG CỐT

 • BOD: 20/02/1976
 • Chức vụ: Hành Chánh
 • Công ty: BĐS Phú An Thịnh
 • Năm tham gia XYT: 2018

LÊ QUỐC LÂM
BAN NÒNG CỐT

 • BOD: 27/08/1978
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Công ty: TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tân Bảo
 • Năm tham gia XYT: 2018

HÀ MỸ LINH
BAN NÒNG CỐT

 • BOD: 01/08/1986
 • Chức vụ: Trưởng nhóm Kinh doanh
 • Công ty: Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam
 • Năm tham gia XYT: 2018

LƯƠNG VIỆT HOÀNG
TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG

 • BOD: 23/08/1990
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Công ty: Tiếp Thị – Truyền Thông Nhanh (Fast Marcom)
 • Năm tham gia XYT: 2019

LÊ THỊ THANH DIỆU
BAN NÒNG CỐT

 • BOD: 18/02/1977
 • Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do
 • Năm tham gia XYT: 2020

ĐỖ THỊ LAN THANH
BAN NÒNG CỐT

 • BOD: 11/02/1976
 • Chức vụ: Trưởng Phòng Hành chánh nhân sự
 • Công ty: TNHH vi tính Nguyên Kim
 • Năm tham gia XYT: 2018

VÕ KHÁNH NHƯ
BAN NÒNG CỐT

 • BOD: 01/08/1997
 • Chức vụ: Thư ký
 • Đơn vị công tác: Xanh Yêu Thương
 • Năm tham gia XYT: 2023

Ban đối ngoại XYT

NGUYỄN PHƯỚC QUÝ PHONG
BAN ĐỐI NGOẠI

 • Năm tham gia XYT: 2016

LÂM THÚY ÁI
BAN ĐỐI NGOẠI

 • BOD: 02/04/1979
 • Chức vụ: Phó tổng giám đốc
 • Công ty: Mebipha
 • Năm tham gia XYT: 2016

MAI THU HẰNG
BAN ĐỐI NGOẠI

 • BOD: 21/04/1984
 • Chức vụ: Tổng giám đốc
 • Công ty: TNHH TM Đông Ấn
 • Năm tham gia XYT: 2018

NGUYỄN ĐỨC AN SƠN
BAN ĐỐI NGOẠI

 • BOD: 14/05/1982
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Công ty: TNHH Đầu tư SSG
 • Năm tham gia XYT: 2020

Trần Vĩnh Thụy Diễm Quỳnh
BAN ĐỐI NGOẠI

 • BOD: 27/06/2973
 • Chức vụ: Chủ tịch
 • Công ty: Thời trang D&Q
 • Năm tham gia XYT: 2016

LÊ THỊ BÍCH TRÂM
BAN ĐỐI NGOẠI

 • BOD: 15/081981
 • Chức vụ: Chủ tịch
 • Công ty: Cao su Đông Nam Á
 • Năm tham gia XYT: 2017

HUỲNH CÔNG TUẤN
BAN ĐỐI NGOẠI

 • BOD: 17/09/1976
 • Chức vụ: Tổng giám đốc
 • Công ty: Mebipha
 • Năm tham gia XYT: 2017

HOÀNG VĂN THẮNG
BAN ĐỐI NGOẠI

 • BOD: 05/10/1978
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT
 • Công ty: CP Dược và Trang thiết bị Y Tế Bình Định – Bidiphar
 • Năm tham gia XYT: 2020

NGUYỄN THỊ VĨNH CHI
BAN ĐỐI NGOẠI

 • BOD: 13/12/1980
 • Chức vụ: Lãnh đạo cao cấp
 • Công ty: Guerlain VN
 • Năm tham gia XYT: 2017

NGUYỄN ANH SƠN
BAN ĐỐI NGOẠI

 • BOD: 11/01/1968
 • Chức vụ: Chủ tịch
 • Công ty: TNHH MTV Bình Đức Anh
 • Năm tham gia XYT: 2018