Dự án Nước sạch và Nhà vệ sinh học đường lần 6: Báo cáo quỹ tài chính

YT – Ngày 15 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Chi Hội xanh yêu Thương [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN BẠC LIÊU YÊU THƯƠNG THÁNG 04,05/2019

Dự án Bạc Liêu Yêu Thương được trao vào tháng 05/2018, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN PỜ TÓ YÊU THƯƠNG THÁNG 04/2019

Dự án Pờ Tó Yêu Thương được trao vào tháng 04/2017, là dự án Nước [...]

Báo cáo quỹ dự án lần 3: Bạc Liêu Yêu Thương

Dự án Nước sạch và Nhà vệ sinh học đường lần 3 tại Bạc Liêu [...]

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!