Chi hội Xanh yêu thương

Minh bạch tài chính

Hơn

500

Thành viên tham gia

Hơn

80

Chương trình được tổ chức

Hơn

15tỷ

Tổng chi phí vận động

Hơn

15000

Em được hưởng thụ từ dự án

Minh bạch tài chính

Chúng tôi đặt giá trị cộng đồng là trên hết. Luôn minh bạch tài chính là nền tảng quyết định mọi hoạt động. Với mong muốn chia sẻ từ tâm, chung tay vì cộng đồng, xã hội để mang đến niềm vui cho các em học sinh ở những vùng khó khăn của đất nước.

Báo cáo minh bạch tài chính

HOÀN THÀNH “PHỦ XANH” DỰ ÁN NƯỚC SẠCH VÀ NVSHĐ “AN NHƠN YÊU THƯƠNG” & TUY PHƯỚC “YÊU THƯƠNG”

Ngày 02/03 vừa qua, XYT đã hoàn thành “phủ xanh” dự án Nước sạch và [...]

“PHỦ XANH” DỰ ÁN NƯỚC SẠCH VÀ NHÀ VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG THCS NHƠN PHONG – BÌNH ĐỊNH

Sáng nay (21/2/2024), anh em Ban Xây dựng và duy trì các dự án của [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 09/2023

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nhà Vệ Sinh Học Đường, Nhà Nội [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 04/2023

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 03/2023

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 02/2023

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 01/2023

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 12/2022

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]

Báo cáo chi phí duy trì dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường tháng 11/2022

Xanh Yêu Thương với 4 dự án chính “Nước Sạch Và Nhà Vệ Sinh Học [...]