Dự án Krông Pắc Yêu Thương được trao vào tháng 11/2018, là dự án Nước sạch & Nhà vệ sinh học đường thứ tư do Chi hội Xanh Yêu Thương trao tặng cho thầy trò trường Tiểu học Cù Chính Lan, huyện Krông Pắc, tỉnh Đak Lak. Dự án được duy trì từ tháng 11/2018 đến hết tháng 11/2021.

Từ tháng 2/2021, chi hội Xanh Yêu Thương hỗ trợ chi phí duy trì cụ thể như sau:

  • Tháng 2/2021: 585.000  VNĐ
  • Tháng 3/2021: 800.000 VNĐ
  • Tháng 4/2021: 800.000 VNĐ
  • Phí chuyển khoản 1 lần: 6.600 VNĐ

Tổng cộng: 2.191.600 VNĐ ( Đã thanh toán)

Cập nhật hình ảnh dự án tại Trường Tiểu Học Cù Chính Lan:

 

 

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!