Dự án Krông Pắc Yêu Thương được trao vào tháng 11/2018, là dự án Nước sạch & Nhà vệ sinh học đường thứ tư do Chi hội Xanh Yêu Thương trao tặng cho thầy trò trường Tiểu học Cù Chính Lan, huyện Krông Pắc, tỉnh Đak Lak. Dự án được duy trì từ tháng 11/2018 đến hết tháng 11/2021. 

Chi hội Xanh Yêu Thương cập nhật phí duy trì dự án Krông Pắc Yêu Thương trong năm 2019 như sau:

  • THÁNG 7/2019: Phí duy trì dự án phát sinh 875.000đ
  • THÁNG 8/2019: Phí duy trì dự án phát sinh 595.000đ
  • THÁNG 9/2019: Phí duy trì dự án phát sinh 725.000đ
  • THÁNG 10/2019: Phí duy trì dự án phát sinh 745.000đ
  • THÁNG 11/2019: Phí duy trì dự án phát sinh 715.000đ
  • THÁNG 12/2019: Phí duy trì dự án phát sinh 745.000đ
  • TỔNG CỘNG: 4.400.000Đ (CHI HỘI XANH YÊU THƯƠNG ĐÃ THANH TOÁN)

-XANH YÊU THƯƠNG-

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!