Dự án Gò Công Yêu Thương là dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường làn 6 được trao tặng bởi Chi Hội Xanh Yêu Thương. Dự án được tặng cho các em học sinh Trường Tiểu Học Phan Thế Dõng – huyện Gò Công Tây – tỉnh Tiền Giang. Dự án được duy trì từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2023. 

Cập nhật chi phí duy trì dự án trong năm 2020 như sau:

Từ tháng 2/2020 đến hết tháng 4/2020: Việt Nam giãn cách toàn xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vì thế quá trình duy trì dự án ngừng lại do học sinh được nghỉ học. Đến tháng 5,/2020 học sinh đi học trở lại và học kỳ kéo dài đến tháng 7/2020, vì thế Chi hội Xanh Yêu Thương đã hỗ trợ phí duy trì dự án trong 3 tháng này và tháng 12/2019, tháng 1/2020 trước Tết Âm Lịch như sau:

 • Tháng 12/2019: phát sinh phí duy trì 790.000đ
 • Tháng 1/2020: phát sinh phí duy trì 790.000đ
 • Tháng 5/2020: phát sinh phí duy trì 790.000đ
 • Tháng 6/2020: phát sinh phí duy trì 790.000đ
 • Tháng 7/2020: phát sinh phí duy trì 790.000đ
 • TỔNG CỘNG: 3.160.000Đ (CHI HỘI XANH YÊU THƯƠNG ĐÃ THANH TOÁN)

 • Tháng 9/2020: phát sinh phí duy trì 820.000đ
 • Tháng 102020: phát sinh phí duy trì 870.000đ
 • Tháng 11/2020: phát sinh phí duy trì 790.000đ
 • Tháng 12/2020: phát sinh phí duy trì 790.000đ
 • Tháng 1/2021: phát sinh phí duy trì 790.000đ
 • TỔNG CỘNG: 4.060.000Đ (CHI HỘI XANH YÊU THƯƠNG ĐÃ THANH TOÁN)

-XANH YÊU THƯƠNG-

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!