Dự án lần 8 Nước sạch và nhà vệ sinh học đường là dự án thuộc khuôn khổ ngân sách tài trợ bởi Quỹ Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp, Công Ty TNHH BHNT Daiichi Việt Nam. Từ tháng 8 đến tháng 12/2020, Trường đổi hiệu trưởng mới và gặp nhiều khó khăn trong việc báo cáo duy trì dự án. Từ tháng 1/2021, Chi hội XYT hướng dẫn việc báo cáo duy trì dự án và tiến hành báo cáo duy trì dự án. Chi phí hỗ trợ duy trì dự án được thanh toán từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021 như sau:

  • Tháng 2/2021: 700.000 VNĐ
  • Tháng 3/2021: 700.000 VNĐ
  • Tháng 4/2021: 700.000 VNĐ
  • Phí chuyển khoản 1 lần: 6.600 VNĐ

Tổng cộng: 2.106.600 VNĐ (Đã thanh toán)

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!