Danh sách chia sẻ cho chương trình Đà Lạt Yêu Thương (Dự án Nước Sạch và Nhà Vệ Sinh Học Đường Lần 11)

Chi hội Xanh Yêu Thương chân thành cảm ơn những tình cảm và niềm tin mà anh chị em gia đình XYT đã dành cho chúng tôi trong suốt gần 5 năm qua. Trong chương trình Đà Lạt Yêu Thương, Chi Hội XYT đã nhận được chia sẻ từ những anh chị như sau:

HIỆN KIM:
1. Chị Hà Thị Hoàng Yến lần 1: 2 triệu
2. TV giấu tên: 2 triệu
3. Em Dũng Lọc Nước Quốc Tế: 500k
4. TV giấu tên: 500k
5. Gđ chị Gấu Mẹ Thuý Ái: 5 triệu
6. Gđ chú Tấn Sanh, chú Quang, chú Nhớ: 7 triệu
7. TV giấu tên chuyển lần 1: 3 triệu
8. Chị Gỗ Mộc: 2 triệu
9. Chị Lan Thanh: 1 triệu
10. VC anh Phúc Chiến Lược: 2 triệu
11. Anh Minh Điện Lạnh: 2 triệu
12. Chị Lê Gia & bạn: 2 triệu
13. Chị Phạm Hà bạn chị Lê Gia: 500k
14. VC anh Lâm Lê & Vi: 2 triệu
15. Em Anna Hiền: 2 triệu
16. VC anh Tấn Phước: 2 triệu
17. Anh Paky Nhất: 1,5 triệu
18. Anh Bảo Quốc: 2 triệu
19. Chị Trần Thu Hương: 3 triệu
20. Chị Võ Thị Thu Hà: 1 triệu
21. Chị Hà Thị Hoàng Yến lần 2: 1 triệu
22. TV giấu tên ngày Noel: 3 triệu
23. VC anh Quang Lượng: 5 triệu
24. Gđ chị Duyên Hằng: 1 triệu
25. Anh Mạnh Hùng Daiichi: 2 triệu
26. Em Trần Thanh Biên Hoà: 1 triệu
27. Chị Bích Trâm JCI: 5 triệu
28. TV giấu tên chuyển lần 2: 2 triệu
29. Anh Hà Ngọc Sửu: 3 triệu
30. Gđ anh Huân Đỗ: 3 triệu
31. Em Trương Diễm Thi: 1 triệu
32. Chị Đỗ Ngọc Thuý: 5 triệu
33. Em Trần Thuận: 1 triệu
34. Gđ chị Ngọc Oanh Biên Hoà: 5 triệu
35. Gđ anh Quý Phong: 2 triệu
36. Gđ anh Ngọc Anh Logistic: 2 triệu
37. Anh Sua Gara: 1 triệu
38. VC chị Vĩnh Chi: 2 triệu
39. Bác sỹ Hoàng Việt: 2 triệu
40. Chị Vân Lê: 2 triệu
41. Anh Đào Hiếu Dân: 2 triệu
42. Em Hoa Tử Dương: 2 triệu
43. Em Trang Nguyễn: 2 triệu
44. Chị Trang Ni: 2 triệu
45. Chị Phương Hồ: 5 triệu
46. Anh Minh Duy và Kiều Loan SAC: 3 triệu
47. Anh Trần Đức Tài: 1 triệu
48. Chị Tạo’s Love: 2 triệu
49. Anh Trần Công Huy: 2 triệu

-> Tổng chia sẻ: 113,000,000VNĐ(Đã nhận hoàn toàn vào tài khoản chi hội)

HIỆN VẬT:
1. VC anh Gia Hoà chị Liễu Trân: 2 bồn nước rửa tay và uống tại chỗ trị giá 15 triệu
2. Chị Gấu Mẹ Thuý Ái: 1000 chai nước cho học sinh
3. Hội Lữ Hành Lâm Đồng: gói sự kiện tại trường & bình nước dụng cụ học tập cho các con

Trân trọng biết ơn sự chia sẻ của gia đình XYT

– XANH YÊU THƯƠNG –

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!