Pờ Tó Yêu Thương – dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường được trao tặng bởi chi hội Xanh Yêu Thương vào tháng 4/2017. Thời gian duy trì dự án kéo dài 3 năm từ sau khi trao tặng dự án đến tháng 4/2020. 

Cập nhật diễn biến duy trì dự án từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 như sau:

Từ tháng 1/2020 đến hết tháng 4/2020: Việt Nam giãn cách toàn xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vì thế quá trình duy trì dự án ngừng lại do học sinh được nghỉ học. Cập nhật chi phí sử dụng cho duy trì Pờ Tó Yêu Thương tổng cộng như sau:

Những hình ảnh mới nhất từ dự án (tháng 6/2020)

Tính đến tháng 2/2021, Chi hội Xanh Yêu Thương (XYT) đã thực hiện được hơn 40 chương trình, trong đó có 15 dự án được duy trì

 

-XANH YÊU THƯƠNG-

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!