Duy Trì Dự Án Nước Sạch và Nhà Vệ Sinh Học Đường lần 01: Pờ Tó Yêu Thương ( Từ tháng 8/2019 – 12/2019)

Pờ Tó Yêu Thương – dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường được trao tặng bởi chi hội Xanh Yêu Thương vào tháng 4/2017. Thời gian duy trì dự án kéo dài 3 năm từ sau khi trao tặng dự án đến tháng 4/2020. 

Từ tháng 8/2019  đến tháng 12/2019 là giai đoạn nhà trường thay đổi giáo viên phụ trách báo cáo duy trì mỗi tháng, trong thời gian này, dự án Nước Sạch và Nhà Vệ Sinh Học Đường Pờ Tó Yêu Thương vẫn được theo dõi vệ sinh. Cụ thể chi tiết như sau:

 

Về chi phí, chi tiết các khoản như sau:

– Thực chi tháng 08/2019: hỗ trợ nhân sự dọn dẹp vệ sinh + thay van nước khu vực rửa chân: 420.000đ
TT Nội dung Số lượng Số tiền Ghi chú
1 Van nước khu vực rửa chân 1 20 000
2 Nhân sự tháng 8 400 000
Tổng 420 000
– Thực chi tháng 09/2019:hỗ trợ nhân sự dọn dẹp vệ sinh:  400.000 đ
– Thực chi tháng 10/2019: không có
– Thực chi tháng 11/2019: 420.000đ
TT Nội dung Số lượng Số tiền Ghi chú
1 Mua bóng đèn 2 20.000đ
2 Nhân sự tháng 11 1 400.000đ
Tổng tháng 11 420.000đ
– Thực chi tháng 12/2019: 300.000đ
TT Nội dung Số lượng Số tiền Ghi chú
1 Mua giấy vệ sinh 300.000
Tổng 300.000

 

Tổng cộng, Chi hội XYT đã chuyển khoản số tiền 1.540.000đ phí duy trì Tháng 8 -12/2019.
Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!