Báo cáo thu chi chương trình Xuân Về Bản Làng Em và Xuân Về Miền Xuôi – Tháng 1-2/2023

Phi lợi nhuận và minh bạch tài chính trong tất cả hoạt động nhận chia [...]

Duy Trì Dự Án: Tân Giang Tháng 8 Đón Chào Năm Học Mới

XYT – Sáng nay 22 tháng 8 năm 2019, Ban Xây Dựng và Duy Trì [...]

Nhật Ký Duy Trì: Tân Giang Tháng 8/2019 – Chuẩn Bị Cho Năm Học Mới

  19/8/2019 – Học sinh Trường Tiểu Học Giá – Ninh Thuận bắt đầu tựu [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 05,06/2019

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 04/2019

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 03/2019

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 12/2018

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 11/2018

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 09/2018

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

TỔNG KẾT PHÍ DUY TRÌ DỰ ÁN TÂN GIANG YÊU THƯƠNG THÁNG 06, 07 & 08/2018

Dự án Tân Giang Yêu Thương được trao vào tháng 09/2017, là dự án Nước [...]

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!