XYT- Trong khuôn khổ tài trợ trong năm 2020 với CIFE, bên cạnh dự án Nước sạch và nhà vệ sinh học đường lần 11 được tài trợ và trao tặng về Trường Tiểu Học N’Thol Hạ – huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng, còn có dự án lớp học Buôn Hồ Yêu Thương tặng Trường Tiểu Học Y Ngông – Thị Xã Buôn Hồ – Tỉnh Đak Lak. Báo cáo tài chính quyết toán 2 dự án được tài trợ bởi CIFE cuối năm 2020 như sau:

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!